Tamamlanmış Eğitimler

AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Program Eğitimi 22-23 MART 2018

Bu eğitim tamamlanmıştır.
Eğitim Hakkında Ön Bilgi
AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı eğitimi bir günü teorik bir günü uygulamalı olmak üzere iki gün sürmektedir. Eğitim sonunda kursiyerlerimiz AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet programı üzerinde genel bir hakimiyete sahip olmakta.
Eğitmen : Duygu YURTSEVEN

Eğitimin İçeriği ve Programı

1. BÖLÜM

 • Tek ve Çok kullanıcılı çalışma sistemi
 • Kullanıcı Tanımlama
 • Programın Güncellenmesi
 • Ayarlar
 • Proje Varsayılanları
 • Programa Tanımlı İdareler ve Özel Birim Fiyat Kitabı Oluşturma
 • Poz Detayları
 • Poz Analizi
 • Standart Analiz
 • Aktarmasız Analiz
 • Poz Arama
 • Poz Numarasına Göre
 • Kelimeye Göre
 • Kitap Bölümleri
 • Tesisat Pozları
 • Demontaj-Montaj ve Boru Montaj Yüzdesi Bedeli
 • Pozun Rayicin Kullanıldığı Analizlerin Bulunması
 • Proje Kimlik Bilgileri
 • Birim Fiyat Yılı
 • Proje Tipi (Teklif+Hakediş / Yakalşık Maliyet+Hakediş)
 • İş Grupları
 • Projede Yetkili Kullanıcılar
 • Antet ve Kaşeler
 • Projede Kullanılabilen Birim Fiyat Kitapları
 • Yaklaşık Maliyete Poz Ekleme
 • Poz Numarası Girerek Ekleme
 • Seçerek Poz Ekleme
 • Özel Poz Oluşturma
 • Aktif Pozdan Poz Türetme
 • Analiz
 • Rayiç
 • Tesisat Pozu
 • Fiyat
 • Miktar Girişi ve Metrajlar
 • Metraj
 • Minha
 • Formül Kullanma
 • Metraj Kopyacısı (Kopyacı ve Farklı Projeden, Gruptan, Pozdan Kopyalama)
 • Excel'den Metraj Alma
 • Mahalli Metraj Yapma
 • Demir Metrajı
 • Profil Metrajı
 • Profil Listesi
 • Ağırlık Metrajı
 • Yüzey Alan Ölçüsü
 • Tesisat Metrajı
 • Mahalli Metraj Yapımı
 • Direkt Miktar Girişi
 • Tesisat Metrajı Kopyacısı
 • Nakliye Metrajı
 • Nakliye Miktarlarının Hesaplanamsı
 • Nakliye Analizlerinin Yapılması
 • Mahal Listesi Oluşturma
 • Birim fiyatı yayınlanmamış pozların fiyatının belirlenmesi
 • Önceki yılın fiyatını kullanma
 • Analizden yayınlanmış fiyatı kullanma
 • Aktif pozu başka pozla değiştirme
 • Enterpolasyonla Fiyat Hesabı
 • Birim Fiyatları Katsayı İle Güncelleme
 • Rayiç Fiyatlarının Belirlenmesi
 • İnşaat Pozları
 • Kar Yüzdesi Değiştirme
 • Analiz Fiyatı
 • Elle Fiyat Girişi
 • Tesisat Pozları
 • Malzeme Bedeli
 • Montaj Bedeli
 • Rapor Türü ve Yazdırma Ayarları
 • Poz No Basılmasın
 • İş Grubu Bazlı Raporlama
 • Aktarmasız Analizlerin Kullanılması
 • Sıralı Analiz Girdileri (%3 - %15 Kontrolü)
 • Aşırı Düşük Raporları
 • Fiyat Farkı Ağırlık Katsayıları Hesabı
 • Maliyet Analizi

II. BÖLÜM 

 • Anahtar Teslim Götürü Bedel Hakediş Yönetemleri
 • Mukayeseli Keşif Hesap Şekli
 • Yaklaşık Maliyeti Hakedişe Aktarma (Modüller Arası Miktar Aktarma)
 • Pozların Sözleşme Fiyatlarının Girilmesi (Teklif Birim Fiyatlı İşlerde)
 • İlk Sözleşme Pozu ve Yeni İmalat Pozu
 • Seçerek Poz Ekleme
 • Fiyat Farkı Hesabı Üzerindeki Etkisi
 • Yıllık Ödenek Miktarı
 • Yıllık İş Programı
 • Fiyat Farkı Ayarları
 • Metraj
 • Demir Metrajı
 • Profil Metrajı
 • Tesisat Metrajı
 • Hafriyat Metrajı
 • Ataşman Defteri(Çizimli Ataşman)
 • Tutanaklar
 • Seçerek Poz Ekleme
 • Miktar / Pursantaj / Gerçekleşme Yüzdesi Girişi
 • Nakliye Metrajı (Teklif Birim Fiyatlı İşlerde)
 • Yeşil Defter Raporu
 • Yapılan İşler Listesi ve İcmal
 • Revize Birim Fiyat Hesabı (Teklif Birim Fiyatlı İşlerde)
 • Ön Kapak
 • Dizi Pusulası
 • Hakediş İcmali
 • Geçici Kabul Kesintisi
 • Revize Birim Fiyat Kesintisi (Teklif Birim Fiyatlı İşlerde)
 • Arka Kapak
 • Kesinti ve Mahsuplar
 • Excel Kaşesi
 • Fiyat Farkı Hesabı
 • Hakediş Özeti
 • Hakediş Raporları
 • Anahtar Teslim Götürü Bedel İşlerde
 • Teklif Birim Fiyatlı İşlerde

III. BÖLÜM 

 • Metraj Birleştirme Seçenekleri ve Metraj Seçimi
 • Kesin Hesap Metrajı
 • Metraj
 • Profil Metrajı
 • Demir Metrajı
 • Tesisat Metrajı
 • Ataşman
 • Tutanak
 • Yeşil Defter
 • Metra İcmali
 • Yapılan İşler Listesi
 • Revize Birim Fiyat Hesabı
 • Fiyat Farkı Hesabı
 • Hakediş Kapakları
 • Hakediş Özeti
 • Kesin Hesap Fişi
 • Kesin Hesap Raporları
 • Proje Bilgileri ve Ayarlar
 • Pozların Sürelerini Belirleme
 • Başlangıç ve Bitiş Tarihi Girerek
 • Gün Sayısı Girerek
 • Çubuk Diyagramda Düzenleme
 • İş Programı Rapor
 • Rapor Değişkenleri
 • Gant Grafiği Raporu
 • AMP'den Çizim Programlarına Poz Aktarımı
 • Çizim Programlarından AMP'ye Poz ve Metraj Aktarımı
 • Yaklaşık Maliyet Alma
 • Poz ve Metraj Alma
 • Metraj Alma
 • Sözleşme Miktarları ve Pursantajları/Fiyatları Alma
 • Birim Fiyat Kitabına Poz Aktarma
 • Proje Yedekleme ve Yedekten Proje Açma
 • Bir Projenin Kopyasını Çıkarma
 • Başka Projeden Bilgi Alma
 • Otomatik Hakediş
 • Sözleşme Miktarlarını Hakedişe Dönüştürme
 • Projeye Özel Pozları Kitaba Kopyalama
 • Proje Özetleme

Eğitim Tarih ve Saatleri
22.03.2018 09:30 - 16:30
23.03.2018 09:30 - 16:30