Egitimler

Akaryakıt Alımı Hakedişi Düzenleme Eğitimi

Eğitim Hakkında Ön Bilgi
EPDK tarafından yayınlanan akaryakıt fiyatları kullanılarak, akaryakıt alımları hakedişi nasıl oluşturulur?
Eğitmen : Serdal BELEK

Eğitimin İçeriği ve Programı

Akaryakıt alım hakediş eğitiminde, sözleşmesi imzalanmış ve alımına başlanılan akaryakıt tipleri için yükleniciye ödenecek tutarın hesaplanması sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar detaylı olarak incelenir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idareler tarafından sözleşmeye bağlanan akaryakıt alımlarında uygulanacak fiyat farkı hesabına ilişkin esas ve usuller, 31.08.2013 Tarihli ve 28751 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Mal Alımlarında Uyglanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar" da belirtilmiştir.

Akaryakıt alımları hakediş düzenleme eğitiminde, uygulama sürecinde karşılaşılan sorunlara ilişkin ayrıntılar ve mevzuat dayanakları ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

Eğitimin İçeriği ve Programı

1. Akaryakıt alımları fiyat farkı hesabı nasıl yapılır?

2. Fiyat farkı hesabı yapılan akaryakıt tipleri nelerdir?

3. EPDK Tarafından yayınlanan günlük akaryakıt fiyatlarının kontrol edilmesi

4. Fiyat farkına esas akaryakıt fiyatları nelerdir?

5. KDV'li ve KDV'siz tutarlar üzerinden akaryakıt fiyat farkı hesabı

6. Akaryakıt puantaj cetveli ve günlük miktar girişinin önemi

7. Otogaz için fiyat farkı hesabı yapılır mı?

8. Akaryakıt alımlarında hakediş süreci

9. Akaryakıt alımları hakediş dosyasında bulunması gereken raporlar nelerdir?

 


Başvuru ve Ön Kayıt
Kursa ön kayıt yaptırmak ve bilgi almak istiyorsanız bu formu doldurun, biz sizi arayalım.