Seminerler

Yapım İşleri İhale Uygulama Semineri

Seminer Hakkında Ön Bilgi
Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen Yapım İşleri için, mevzuat kapsamındaki süreçlerde İdarelerin sıkça karşılaştığı sorunlar masaya yatırılıyor.
Eğitmen : Serdal BELEK

Seminerin İçeriği ve Programı

 (Kurum ve Kuruluşlara Özel verilmek Üzere, Maksimum 30 kişilik sınıflarda)

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun amacı ve temel esasları
 • Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği, Yönetmelik Ekleri ve diğer ilgili mevzuatların kapsam ve genel olarak içerikleri
 • Anahtar teslimi götürü bedel işlerin yaklaşık maliyeti nasıl hesaplanır?
 • Teklif birim fiyatlı işlerin yaklaşık maliyeti nasıl hesaplanır?
 • Yaklaşık maliyeti oluşturan raporlar hangileridir?
 • Pursantaj nedir? Ne şekilde hesaplanır?
 • Pursantaj oranları ve poz numaraları ihale dosyası kapsamında Yüklenicilere verilebilir mi?
 • Fiyatı bulunmayan (resmi kurumlarca yayınlanmayan) pozların fiyatları nasıl tespit edilir?
 • Birim fiyat tariflerinin her poz için verilmesi gerekir mi?
 • Uygulama projesi olmadan anahtar teslimi götürü bedel bir ihaleye çıkılabilr mi?
 • Özel fiyat analizleri piyasadan teklif toplamak suretiyle hazırlanabilir mi?
 • Yaklaşık maliyet hangi durumda ve nasıl güncellenir?
 • Yapım işlerinde teknik şartname nasıl hazırlanmalı?
 • Gerçek işlerde kullanılmış örnek teknik şartnamelerin incelenmesi
 • İhale Onay Belgesi nasıl hazırlanır?
 • İhale Onay Belgesini kimler imzalar?
 • Açık İhale Usülü (Md.19)
 • Belli İstekliler Arasında İhale Usulü (Md.20)
 • Pazarlık Usulü (Md.21 a, d ve e bendleri)
 • Pazarlık Usulü (Md.21 b, c ve f bendleri)
 • Doğrudan Temin (Md.22)
 • Eşik Değer nedir?
 • Parasal limitler hangileridir?
 • Eşik değerler ve parasal limitler ihale sürecinin hangi kısımlarını etkiler?
 • EKAP nedir?
 • Hangi işlemler yapılır?
 • Nasıl kullanılır?
 • Örnek bir ihalenin EKAP sistemine girişi
 • İhale usulü ve belirlenen kriterlere göre madde madde İdari Şartnamenin hazırlanması
 • Belirlenen kriterlere göre madde madde Sözleşme Tasarısının hazırlanması
 • İhale dokümanı içinde İsteklilere hangi standart formlar verilir?
 • Verilecek standart formların incelenmesi
 • EKAP üzerinden bir ilan yayınlama
 • Örnek yapım işleri ihale ilanlarının incelenmesi
 • Kaç kişiden oluşur? Kimler yer alır?
 • Ne kadar sürede oluşturulur?
 • Komisyon atamaları nasıl yapılır? 
 • İhale dokümanının EKAP’tan indirilmesi
 • İhale dokümanının basılı veya CD ortamında satışı
 • İlgili formların ve tutanakların hazırlanması
 • Hangi durumlarda açıklama ve zeyilname yapılabilir?
 • Zeyilname düzenleme süresi ne kadardır?
 • Zeyilname ile birlikte ihale tarihi ertelenebilir mi?
 • Şikayet başvurusu nedir? İlgili mevzuatın incelenmesi
 • Şikayet başvuru dilekçesi şekil yönünden nasıl incelenir?
 • Şikayet başvurusuna nasıl cevap verilir?
 • Şikayet başvurularında dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 • Hangi durumlarda iptal edilebilir?
 • İptal yazısı nasıl hazırlanır ve tebliğ edilir?
 • İptal sonrası EKAP’ta hangi işlemler yapılır?
 • Ne şekilde teslim alınır?
 • Hangi formlar ve tutanaklar kullanılır?
 • Oturuma kimler katılabilir?
 • Komisyon sırayla hangi işlemleri gerçekleştirir?
 • Zarflar şekil yönünden nasıl incelenir?
 • Teklif mektubu ve geçici teminat belgesi nasıl incelenir?
 • Belgelerin var/yok kontrolü nasıl yapılır?
 • Hangi formlar ve tutanaklar kullanılır?
 • Sunulan belgeler şekil ve içerik yönünden nasıl incelenir?
 • İhalelerde sunulan belgelerin tarih, imza, onay ve taşıması gereken diğer kriterler nelerdir?
 • İş Ortaklığı durumunda hangi belgeler sunulur?
 • Ortakların hisse oranına göre değerlendirilen belgeler hangileridir?
 • Banka Referans Mektubu
 • Bilanço Belgesi ve rasyo oranları
 • İş Hacmi (Ciro) belgesi
 • İş Deneyim Belgesi
 • Hangi durumlarda eksik bilgi olduğu kabul edilir?
 • Eksik Bilgi nasıl tamamlattırılır?
 • Her eksiklik sonradan tamamlatılabilir mi?
 • Aşırı düşük sınır değer hesabı nasıl yapılır?
 • Sınır değer altındaki firmalara nasıl bir yazı gönderilir?
 • Savunma için ne kadar süre verilir?
 • Komisyon kararı nasıl verilir?
 • Komisyon üyeleri karara şerh düşebilir mi?
 • Kararın gerekçesi (ayrıntılı) nasıl hazırlanır?
 • Hangi formlar ve tutanaklar kullanılır?
 • Kararı kim, ne şekilde ve ne kadar sürede onaylar?
 • Kesinleşen ihale kararı nasıl ve ne kadar sürede bildirilir?
 • Sözleşmeye davet nasıl yapılır?
 • Sözleşme imzalanmadan, istekli tarafından yatırılacak vergiler ve getirilecek belgeler nelerdir?
 • İstekli sözleşme imzalamaya gelmezse nasıl hareket edilir?
 • Sözleşme imzalandıktan sonra EKAP’da yapılacak işlemler

Ücret ve Koşullar 

Seminerlerimiz genel katılıma açık veya kuruma özel yapılmaktadır.

Katılımcı sayısı ve seminer durumuna göre (şehir, otel, yemekli/yemeksiz, konaklamalı/konaklamasız vs.) ücretlerimiz değişmektedir.


Başvuru ve Ön Kayıt
Seminere ön kayıt yaptırmak ve bilgi almak istiyorsanız bu formu doldurun, biz sizi arayalım.