Makaleler

Yapım İşleri Fiyat Farkı Eğitimi

 

Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Nelerdir?

Eğitim Hakkında Ön Bilgi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilen yapım işlerinde uygulanacak fiyat farkına ilişkin esaslar çerçevesinde ağırlık oranları ve genel endeks üzerinden fiyat farkı hesabı nasıl yapılır?

Eğitimin İçeriği

Fiyat farkı, kararnamede “Birim fiyatlı sözleşmelerde, uygulama ayı içinde gerçekleşen imalat iş kalemleri ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise uygulama ayı içinde ilerleme yüzdelerine göre gerçekleşen imalat iş grupları için, bu Esaslara göre ödenecek veya kesilecek bedeli” olarak tanımlanmıştır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilen yapım işlerinde uygulanacak fiyat farkına ilişkin esaslar 31.08.2013 tarihli 28751 sayılı resmî gazetede yayınlanarak 29.11.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Fiyat farkı verilmesinin amacı yüklenicilerin tekliflerini ihale tarihi şartlarını gözeterek vermelerini sağlamak ve idare ile yüklenicinin değişen piyasa koşullarından minimum düzeyde etkilenmelerini sağlamaktır.

Fiyat farkı eğitiminin amacı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihalesi yapılan ve fiyat farkı verilen yapım işlerinde fiyat farkı hesaplamalarında dikkat edilmesi gereken noktaları fiyat farkı kararnamesi ve sözleşme esasları çerçevesinde değerlendirerek katılımcıların mevzuat hükümlerine uygun fiyat farkı hesabı yapmalarını sağlamaktır.

Eğitim Programı

 1. Fiyat farkı nedir?
 2. Fiyat farkı vermek zorunda mıyız?
 3. Cezalı çalışılan işlerde fiyat farkı hesabı
 4. Süre uzatımı verilen işlerde fiyat farkı hesabı
 5. Genel endeks üzerinden fiyat farkı hesabı
 6. Ağırlık oranları üzerinden fiyat farkı hesabı
 7. İş programı ve fiyat farkı arasındaki bağlantı
 8. Ödeneğin ilerisinde gidilen durumlarda fiyat farkı hesabı
 9. Ödeneğin gerisinde kalınan durumlarda fiyat farkı hesabı
 10. Revize iş programı ve fiyat farkı hesabı
 11. Mücbir sebepten kaynaklı fiyat farkı hesabı
 12. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve fiyat farkı
 13. Eşel mobil fiyat farkı hesabı

Fiyat farkı verilip verilmeyeceği, verilecekse hangi esaslara göre verileceği, süre uzatımı verilen işlerde fiyat farkı hesabı, cezalı çalışılan işlerde fiyat farkı vb. durumlar gerek idare gerekse yüklenici açısından oldukça önem arz etmektedir. Fiyat farkı hesabında yapılacak hatalar yüklenici açısından hak kaybı yada sebepsiz zenginleşme, idare açısından kamu zararı niteliği oluşturacağı için mevzuat hükümleri çerçevesinde doğru hesaplanması gerekir.

Eğitim süresi 4 saat olarak planlanmaktadır. Kurum/firmanın taleplerine bağlı olarak bu süre değişkenlik gösterebilmektedir.

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kapsamında yapım işi yapan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunların yüklenicileri eğitime katılabilirler.

Eğitim sonrası tüm katılımcılara AMP Akademi onaylı katılım belgesi verilecektir.

 

Benzer Eğitimler

AMP Kurumsal Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Program Eğitimi

İhale Sürecinin İşletilmesi ve İhale Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları Eğitimi - İSTANBUL - 1.