Egitimler

Elektrik Alımı Hakedişi Düzenleme Eğitimi

Eğitim Hakkında Ön Bilgi
TUİK tarafından yayınlanan elektrik endeksleri kullanılarak, aylık tüketim miktarını üzerinden elektrik alımları hakedişi nasıl oluşturulur?
Eğitmen : Serdal BELEK

Eğitimin İçeriği ve Programı

Serbest piyasa koşullarının oluşması ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının elektrik alımlarını ihale yoluyla tedarikçi firmalardan karşılayabilme imkanıda doğdu.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idareler tarafından sözleşmeye bağlanan elektrik alımlarında uygulanacak fiyat farkı hesabına ilişkin esas ve usuller, 31.08.2013 Tarihli ve 28751 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Mal Alımlarında Uyglanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar" da belirtilmiştir.

Elektrik alımları hakediş düzenleme eğitiminde, uygulama sürecinde karşılaşılan sorunlara ilişkin ayrıntılar ve mevzuat dayanakları ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

Eğitimin İçeriği ve Programı

1. Kamu kurum ve kuruluşları serbest tüketici statüsünde elektrik alımları gerçekleştirebilir mi?

2. Elektrik alımlarına ilişkin maliye bakanlığının görüşü nedir?

3. Elektrik alımlarında fiyat farkı hesabı nasıl gerçekleştirilir?

4. Fiyat farkıne esas endeks katsayıları nelerdir?

5. Elektrik alımlarında hakediş süreci

6. Dağıtım Bedeli ve Fonların Hesaplanması

7. Reaktif tüketim bedel hesabı

8. Abone gruplarına göre belediye tüketim vergisi hesabı

9. Elektrik alımları hakediş dosyasında bulunması gereken raporlar nelerdir?


Başvuru ve Ön Kayıt
Kursa ön kayıt yaptırmak ve bilgi almak istiyorsanız bu formu doldurun, biz sizi arayalım.