Seminerler

Hizmet Alımları İhale Uygulama Semineri

Seminer Hakkında Ön Bilgi
Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen Hizmet İşleri için, mevzuat kapsamındaki süreçlerde İdarelerin sıkça karşılaştığı sorunlar masaya yatırılıyor.
Eğitmen : Serdal BELEK

Seminerin İçeriği ve Programı

Ön Bilgi

Bu seminerin amacı, Kamu kurum ve kuruluşlarınca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen Hizmet Alım İşleri için, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sözleşmenin imzalanmasına kadar ki süreçte İdarelerin sıkça karşılaştığı sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri sunmaktır.

Eğitim İçeriği

(Kurum ve Kuruluşlara Özel verilmek Üzere, Maksimum 30 kişilik sınıflarda)

 • Hizmetin tanımı
 • Personel çalıştırılmasına dayalı işler
 • Hizmet alımlarının genel esasları
 • Yaklaşık maliyetin tespit edilmesi
 • Personel çalıştırılmasına dayalı işlerde yaklaşık maliyet
 • Birim fiyat teklif cetvelinin hazırlanması
 • Teknik şartname hazırlarken uyulması gereken kriterler
 • İdari Şartnamenin hazırlanması
 • Sözleşme tasarısının hazırlanması
 • Standart Formların hazırlanması
 • Eşik değer ve parasal limitler
 • İhalede istenmesi zorunlu olan/olmayan belgeler
 • Yıllara yaygın hizmet alımlarında belge yeterlikleri
 • Teklif zarflarının alınması ve açılması
 • Komisyon açık oturumunda yapılan işlemler
 • Komisyon kapalı oturumunda yapılan işlemleri
 • İhaleye sunulan belgelerin ayrıntılı değerlendirilmesi
 • Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve sorgulanması
 • İhale komisyon kararı ve kararın isteklilere bildirilmesi
 • İhalelere yönelik başvurular hakkında yönetmelik
 • Başvuruların incelenmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreçler
 • Sözleşme imzalanmadan önce yapılan işlemler
 • Sözleşme imzalanması

Ücret ve Koşullar 

Seminerlerimiz genel katılıma açık veya kuruma özel yapılmaktadır.

Katılımcı sayısı ve seminer durumuna göre (şehir, otel, yemekli/yemeksiz, konaklamalı/konaklamasız vs.) ücretlerimiz değişmektedir.


Başvuru ve Ön Kayıt
Seminere ön kayıt yaptırmak ve bilgi almak istiyorsanız bu formu doldurun, biz sizi arayalım.