Egitimler

Doğalgaz Alımı Hakedişi Düzenleme Eğitimi

Eğitim Hakkında Ön Bilgi
TUİK tarafından yayınlanan doğalgaz endeksleri kullanılarak, aylık tüketim miktarını üzerinden doğalgaz alımları hakedişi nasıl oluşturulur?
Eğitmen : Serdal BELEK

Eğitimin İçeriği ve Programı

Serbest piyasa koşullarının oluşması ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının doğalgaz alımlarını ihale yoluyla tedarikçi firmalardan karşılayabilme imkanıda doğdu.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idareler tarafından sözleşmeye bağlanan doğalgaz alımlarında uygulanacak fiyat farkı hesabına ilişkin esas ve usuller, 31.08.2013 Tarihli ve 28751 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Mal Alımlarında Uyglanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar" da belirtilmiştir.

Doğalgaz alımları hakediş düzenleme eğitiminde, uygulama sürecinde karşılaşılan sorunlara ilişkin ayrıntılar ve mevzuat dayanakları ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

Eğitimin İçeriği ve Programı

1. Kamu kurum ve kuruluşları serbest tüketici statüsünde doğalgaz alımları gerçekleştirebilir mi?

2. Doğalgaz alımlarına ilişkin maliye bakanlığının görüşü nedir?

3. Doğalgaz alımlarında fiyat farkı hesabı nasıl gerçekleştirilir?

4. Fiyat farkına esas endeks katsayıları nelerdir?

5. Doğalgaz alımlarında hakediş süreci?

6. Doğalgaz alımları hakediş dosyasında bulunması gereken raporlar nelerdir?


Başvuru ve Ön Kayıt
Kursa ön kayıt yaptırmak ve bilgi almak istiyorsanız bu formu doldurun, biz sizi arayalım.