Seminerler

Hizmet İşleri Sözleşme ve Hakediş Semineri

Seminer Hakkında Ön Bilgi
Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen Hizmet İşleri için, İhale Sözleşmeleri çerçevesindeki süreçlerde İdarelerin sıkça karşılaştığı sorunlar masaya yatırılıyor.
Eğitmen : Serdal BELEK

Seminerin İçeriği ve Programı

Ön Bilgi

Bu seminerin amacı, Kamu kurum ve kuruluşlarınca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen Hizmet Alımı işleri için, 4735 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sözleşmenin imzalanmasından işin bitimine kadar yaşanan süreçte İdarelerin sıkça karşılaştığı sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri sunmaktır.

Eğitim İçeriği

Hizmet Alımları İhale Sözleşmeleri Uygulama Semineri'nin detaylı eğitim içeriğini aşağıda bulabilirsiniz.

(Kurum ve Kuruluşlara Özel verilmek Üzere, Maksimum 30 kişilik sınıflarda)

 • İdareler açısından ihale sözleşmeleri ve uygulama esasları nelerdir?
 • Süreklilik arz eden hizmet alımlarının farkları nelerdir?
 • Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının farkları nelerdir?
 • Hizmet alımı sözleşmelerinde uygulanan mevzuatlar hangileridir?
 • Yer tesliminden önce İdarece yapılması gerekenler nelerdir?
 • Yükleniciye iş yeri teslimi yapılması zorunlu mudur?
 • İş artışı hangi şartlarda ve durumlarda yapılabilir?
 • Personele dayalı işlerde sözleşme bedeline göre mi yoksa işçi sayısına göre mi artış yapılır?
 • İş artışı ile birlikte süre uzatımı verilmesi gerekir mi?
 • İş artış kararı ve onayı nasıl verilir?
 • İş artışı yapıldığında ek sözleşme yapılır mı?
 • İş artışı yapıldığında karar ve sözleşme damga vergisi alınır mı?
 • Süre uzatımında mücbir sebepler nelerdir?
 • Hizmet alımlarında hangi durumlar mücbir sebep olarak sayılabilir?
 • Süreklilik arz eden hizmet alımlarında da süre uzatımı yapılabilir mi?
 • Gecikme cezası kesilirken gecikme süresi nasıl hesaplanır?
 • Verilen ihtar süresi, cezalı çalışılan günlerden düşülür mü?
 • Gecikme cezası hesabında sözleşme bedeline fiyat farkları ve iş artışları dahil midir?
 • İdare hangi şartlarda sözleşmeyi feshedebilir?
 • Yüklenici hangi şartlarda sözleşmeyi feshedebilir?
 • Sözleşmenin karşılıklı olarak feshi mümkün müdür?
 • Sözleşmenin feshi halinde İdarece yapılması gereken işlemler nelerdir? 
 • İşçi alacakları ve işçi haklarının uygulanması konusunda İdarelerin sorumlulukları nelerdir?
 • Aynı İdarede 1 yıldan fazla süredir çalışmakta olan işçilerin yasal haklarından kim sorumludur?
 • Yüklenicinin işçilere maaşları ödememesi, eksik veya geç ödemesi durumunda İdare nasıl hareket etmelidir?
 • İdare Yükleniciye ödenecek hakediş tutarını doğrudan işçilere ödeyebilir mi?
 • İşçinin yasal izin kullanarak işe gelmemesi durumunda (yıllık izin, evlenme izni, ölüm izni... vs.) İdare Yükleniciden başka bir işçi çalıştırmasını isteyebilir mi?
 • Yüklenicinin İdareye verdiği maaş bordroları, hakediş ödemelerinde dikkate alınır mı?
 • Yüklenici maaş bordrolarında hata yapmışsa ve eksik para yatırmışsa İdare ne yapmalıdır?
 • Emekli işçi veya özürlü işçi çalıştırılması konusunda İdarenin sorumluluğu var mıdır?
 • Fazla mesai öngörülmeyen bir işte, sonradan fazla mesai yaptırtılabilir mi?
 • Fazla mesai yapıldığında saatlik ücret nasıl hesaplanmalıdır?
 • Fazla mesailerin ücret ödenerek mi yoksa izin kullandırılarak mı karşılanması doğrudur?
 • Yıllık 270 saati geçen fazla mesailerin ücreti Yükleniciye ödenebilir mi?
 • Yol ve Yemek bedeli ödenen işlerde, işçinin izinli veya raporlu olması veya mazeret bildirmeden işe gelmemesi halinde yol ve yemek bedeli ödenir mi?
 • Aylık puantajlar hesaplanırken 28/29 veya 31 gün çeken aylarda eksik çalışılan gün hesabı nasıl yapılmalıdır?
 • Kararname hükümleri çerçevesinde fiyat farkı?
 • Kararnamenin 7. maddesine göre fiyat farkı hesabı
 • Fiyat farkı formülünde sabit katsayılar ve (Pn) değeri
 • İş programı ve ödenek dilimlerinin fiyat farkı hesabına etkisi
 • Kararnamenin 7. maddesine göre a1 ve a2 işçilik katsayıları nasıl belirlenir?
 • Kararnamenin 7. ve 8. maddesinin bir arada uygulandığı işlerde a1 ve a2 katsayıları nasılbelirlenir?
 • Kararnamenin 8. maddesine göre a1 ve a2 işçilik katsayıları nasıl belirlenir?
 • Asgari ücretin üzerinde ödeme yapılan personel için a1 ve a2 işçilik katsayıları nasıl belirlenir?
 • Kararnamenin 8. maddesine göre fiyat farkı ödenebilmesinin temel şartları nelerdir?
 • Kararnamenin 8. Maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerine göre fiyat farkı nasıl hesaplanır?
 • İş artışı veya iş eksilişi halinde fiyat farkı nasıl hesaplanır?
 • Fiyat farkı hesabına fazla mesai ödemeleri dahil edilebilir mi?
 • Hakediş raporu hangi belgelerden oluşur?
 • Hakediş raporunun ekinde hangi belgeler yer alır?
 • Hakediş iç sayfalarını ve kapağını kimler onaylar?
 • Geçici hakedişlerde yapılan hatalar daha sonradan düzeltilebilir mi?
 • Hakediş arka kapağı (ödeme cetveli) nasıl düzenlenmelidir?
 • Yüklenicinin İdareye keseceği fatura bedeli arka kapaktaki hangi rakamdır?
 • Damga vergisi kesintileri
 • KDV tevkifatı kesintisi
 • Ek kesin teminat kesintisi
 • Ceza kesintileri
 • İdare malı kesintileri
 • Kamu zararı nedir ve nasıl oluşur?
 • Kamu zararından kimler sorumludur?
 • Üst yöneticilerin sorumlulukları
 • Harcama yetkililerinin sorumlulukları
 • Gerçekleştirme görevlilerinin sorumlulukları
 • Muhasebe yetkililerinin sorumlulukları

Başvuru ve Ön Kayıt
Seminere ön kayıt yaptırmak ve bilgi almak istiyorsanız bu formu doldurun, biz sizi arayalım.