Makaleler

Elektronik İhale Eğitimi

13.09.2019 Tarihinde yapılan mevzuat düzenlemesi ile tüm ihale usullerinde uygulanabilecek olan elektronik ihale sistemi gerek idarelere gerekse firmalara zaman ve kaynak kullanımı açısından avantaj sağllamaktadır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde ilan, ihale dokümanının hazırlanması ve verilmesi, katılım ve yeterliğe ilişkin belgelerin sunulması, tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi, ihalenin karara bağlanması ve onaylanması, kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi ve sözleşmenin imzalanması gibi ihale süreciyle ilgili aşamalar ile her türlü bildirimler kısmen veya tamamen, Kamu İhale Kurum tarafından oluşturulan Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP), İdareler ile kamu alımları sürecine taraf olanların bu sürece ilişkin işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri ve Kurum tarafından yönetilen elektronik ortamdır. Elektronik Kamu Alımları Platformunun kurulması ve işletilmesi ile ihale sürecinde elektronik araçların kullanımına ilişkin esas ve usuller Kamu İhale Kurum tarafından belirlenir.             

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihalelerde aday veya isteklilerin yeterliğinin tespitine ilişkin süreçler Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. İhale sürecinde idare ve istekli tarafından yapılacak işlemlerin elektronik ortam üzerinde gerçekleştirilmesine e-ihale yada elektronik ihale denir. E-İhale, ihale süreçlerinin internet altyapısı üzerinden gerçekleştirildiği yapıdır. Elektronik ihale sisteminin kurulması, kurdurulması, denetlenmesi, yetkilendirilen kuruluşların yetkilerinin iptal edilmesi veya tedbir niteliğinde kararlar alınması hususlarında Kamu İhale Kurum yetkilidir.

Kamu ihalelerinin elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilmesi işlemi 27.05.2016 tarihli resmi gazetede yayınlanarak 01.07.2016 tarihinde uygulamaya konulmuştur. 13.09.2019 Tarihinde yapılan mevzuat değişikliği ile elektronik ihale uygulamasının tüm ihale usullerinde kullanılabilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Elektronik ihale gerek idare gerekse firmalar açısından birçok avantaj sunmaktadır.

Elektronik ihale (e-ihale) ile istekli firmaların ihaleye katılım işlemleri kolaylaştırılmış, dosya masrafları azaltılmıştır. Yeterlik kriterlerinin öncelikle beyan sistemine dayandırılması ve belge kontrollerinin internet üzerinden yapılması firmalar için kaynak ve zaman tasarrufu sağlamıştır. İhale süreçlerinin elektronik olarak gerçekleştirilmesi (E-ihale) bürokratik işlemleri azaltarak sürecin daha hızlı ve sağlıklı yürütülmesini sağlamaktadır.

Elektronik ihale (e-ihale) sistemi ile birlikte istekli firmaların ihalelere katılım işlemleri kolaylaştırılmış, dosya masrafları azaltılarak internetin olduğu her yerden Türkiye’nin her yerindeki ihalelere katılım sağlama imkanı yaratılmıştır. Bu durum ihalelere daha çok firmanın teklif verebilmesini, rekabetin oluşmasını ve kamu kaynaklarını etkili ve verimli kullanılmasını sağlamıştır.

İhale süreçlerinin elektronik ortama taşınması ve elektronik ihale süreçlerine ilişkin ihale mevzuatında yapılan değişiklikler gerek kurum gerekse firma çalışanları açısından bir bilgi açığı oluşturmuştur. Elektronik ihale eğitimi ile bu açığı kapatabilirsiniz.

İhale sürecini daha sağlıklı işletebilmek için ihale mevzuatında yapılan düzenlemeleri ve elektronik ihale sisteminde yapılan değişiklikleri yakından takip etmek gerekmektedir. Elektronik ihale eğitimi ile ihale işlemlerinde dikkat edilmesi gereken noktaları, sürecin nasıl işlediğini öğrenerek, ihale işlemlerini daha hızlı ve sağlıklı yürütebilirsiniz.

Elektronik ihale eğitimi AMP Akademi uzman eğitmenleri tarafından verilmektedir. Eğitimimiz AMP Akademi eğitim salonlarında düzenli olarak ve talep eden kurumlar nezdinde istek üzerine açılmaktadır.

Açılacak ilk elektronik ihale eğitime ön kayıt yaptırmak ve bilgi almak için Eğitim Danışmanımız  Ayşe İNDERE ile irtibata geçebilirsiniz.

Cep Tel: 0532 120 59 24

E-Posta : aysei@ampyazlim.com.tr

 

Daha önce AMP Akademi tarafından açılan ve yüksek memnuniyet oranı ile tamamlanan bazı Elektronik İhale (e-ihale) eğitimlerini inceleyebilirsiniz.

E-İhale Eğitimi - İstanbul Kozyatağı By Otel 

E-İhale Eğitimi - Ankara Kavaklıdere Anemon Hotel

E-İhale Eğitimi - İstanbul Taksim Elite World

E-İhale Eğitimi - Gaziantep Novo Hotel

E-İhale Eğitimi - Online Zoom Platformu