Makaleler

Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Eğitimi Nedir? Neden Gereklidir?

Kamu ve özel sektörde yapılacak olan yapım işlerinin ne kadara mal olacağını hesaplamaya yarayan yaklaşık maliyet hesabı neden önemlidir? Hakediş ve Yaklaşık Maliyet eğitimi, katılımcılarına neler vadediyor?

Kamu ve özel sektörde, altyapı, üstyapı ve yol yapım işi gibi işler yaptırmak isteyen kurum ve kuruluşlar, yapım işlerine başlamadan önce ihale, bütçe ve ödenek çalışmaları için yapılacak olan işin, yaklaşık olarak ne kadara mal olacağını bilmek isterler. Yaklaşık maliyet hesaplaması ile proje aşamasındaki işlerin yaklaşık olarak ne kadar bütçe gerektirdiği tespit edilir. Yapım işine başlamadan önce yapılan yaklaşık maliyet hesabı, elektrik ve sıhhi tesisat, ısıtma havalandırma, çevre düzenlemesi, mimari, betonarme ve statik ile peyzaj projeleri gibi birçok mühendislik çalışması gerektirir. Mahal listeleri ve pozlar belirlenir. Bu çalışmalarla ilgili olarak metrajlar çıkartılır. Hakediş ve Yaklaşık Maliyet eğitiminde, Hakediş, Yaklaşık Maliyet ve Metraj hesaplarının nasıl yapılacağı detayları ile öğretilmektedir.

Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Neden Önemlidir?

2003 yılında yürürlüğe giren 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile projesi ve ödeneği olmayan işlerin ihale edilemeyeceği hükmü uygulanmaya başlamıştır. Bu hüküm ile birlikte, uygulama projelerinin önceden çizilmesi ve bu projelerle ilgili yaklaşık maliyet hesabının yapılması gerekliliği doğmuştur. 4734 sayılı kanun, Anahtar Teslimi Götürü Bedel, Teklif Birim Fiyat ve Karma ihale yöntemlerini benimsemiştir. Ödemelerin yapılabilmesi için de, Anahtar Teslim Götürü Bedel İşler için ihale bedelinin önceden bilinmesi ve pursantajların hesaplanması zorunluluğu oluşmuştur. Bunun için de yaklaşık maliyetin hesaplanması gerekmektedir. Eğer yaklaşık maliyet hesabı doğru yapılmazsa, ödemelerde ve işin bitirilmesinde sorun yaşanabilir. Özellikle Fiyat Farkı, Revize Birim Fiyat, İş Artış - Eksiliş Hesapları, Aşırı Düşük Sorgulama hesapları gibi mevzuatsal yetkinlik isteyen ve detaylı hesaplamaları olan konuları öğrenmek için Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Eğitimi eğitim oldukça faydalı olacaktır.

Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Eğitimi Hakkında

Bir yapım işine başlamadan önce mevzuat kapsamında yapılması gereken tüm işlemler ve hesaplar Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Eğitiminde gösterilmektedir. Oldukça kapsamlı olan bütün bu konular parçalar halinde detaylıca incelenecek ve AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet programında uygulamaları gösterilecektir. Öncelikle programın yapısı ve çalışma sistemiyle ilgili eğitim verilmekte ve başlangıç için gereken hesaplamalar ve gerekli listeleri oluşturma çalışmaları yapılmaktadır. Daha sonra sözleşme ve hakediş ayarları ile hakedişle ilgili bilinmesi gerekenler anlatılmaktadır. Son bölümde ise, kesin hesap yapma, Excel üzerinden veri alma ve proje özetleme çalışmaları eğitime dahil edilmiştir.

Üç ana bölümden oluşan Hakediş ve Yaklaşık Maliyet eğitimi, hatasız olarak hazırlanması gereken yaklaşık maliyet ve hakediş hesabı için tüm öğretileri kursiyerlerine sunmaktadır. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş hesaplarının tümünün AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet gibi bilgisayar programları yardımıyla hazırlanması, oluşacak maddi zararları asgari düzeye indirmektedir. Eğitim, bir günü teorik, bir günü uygulamalı olmak üzere toplam 2 gün sürmektedir. Eğitim sonunda kursiyerlerin hakediş ve yaklaşık maliyet hesaplaması konusunda genel bir hakimiyete sahip olması beklenmektedir.

AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı Eğitimini satın almak ve detaylı incelemek için tıklayın.

AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programını incelemek için tıklayın.

Konu ile ilgili örnek uygulamanın anlatıldığı makalelerimizi inceleyin:

Teklif Birim Fiyat Hakediş nasıl yapılır?

Anahtar Teslimi Götürü Bedel Hakediş nasıl yapılır?

Yaklaşık Maliyet nasıl hesaplanır?