Tamamlanmış Eğitimler

AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Program Eğitimi - ANKARA

Bu eğitim tamamlanmıştır.
Eğitim Hakkında Ön Bilgi
AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı eğitiminde AMP'nin uzman eğitmeni tarafından bilgisayar üzerinde konuların programda nasıl çözümlendiği örneklerle anlatılmaktadır.
Eğitmen : Serdal BELEK

Eğitimin İçeriği ve Programı

1. BÖLÜM

 • Tek ve Çok kullanıcılı çalışma sistemi
 • Kullanıcı Tanımlama
 • Programın Güncellenmesi
 • Ayarlar
 • Proje Varsayılanları
 • Programa Tanımlı İdareler ve Özel Birim Fiyat Kitabı Oluşturma
 • Poz Detayları
 • Poz Analizi
 • Standart Analiz
 • Aktarmasız Analiz
 • Poz Arama
 • Poz Numarasına Göre
 • Kelimeye Göre
 • Kitap Bölümleri
 • Tesisat Pozları
 • Demontaj-Montaj ve Boru Montaj Yüzdesi Bedeli
 • Pozun Rayicin Kullanıldığı Analizlerin Bulunması
 • Proje Kimlik Bilgileri
 • Birim Fiyat Yılı
 • Proje Tipi (Teklif+Hakediş / Yakalşık Maliyet+Hakediş)
 • İş Grupları
 • Projede Yetkili Kullanıcılar
 • Antet ve Kaşeler
 • Projede Kullanılabilen Birim Fiyat Kitapları
 • Yaklaşık Maliyete Poz Ekleme
 • Poz Numarası Girerek Ekleme
 • Seçerek Poz Ekleme
 • Özel Poz Oluşturma
 • Aktif Pozdan Poz Türetme
 • Analiz
 • Rayiç
 • Tesisat Pozu
 • Fiyat
 • Miktar Girişi ve Metrajlar
 • Metraj
 • Minha
 • Formül Kullanma
 • Metraj Kopyacısı (Kopyacı ve Farklı Projeden, Gruptan, Pozdan Kopyalama)
 • Excel'den Metraj Alma
 • Mahalli Metraj Yapma
 • Demir Metrajı
 • Profil Metrajı
 • Profil Listesi
 • Ağırlık Metrajı
 • Yüzey Alan Ölçüsü
 • Tesisat Metrajı
 • Mahalli Metraj Yapımı
 • Direkt Miktar Girişi
 • Tesisat Metrajı Kopyacısı
 • Nakliye Metrajı
 • Nakliye Miktarlarının Hesaplanamsı
 • Nakliye Analizlerinin Yapılması
 • Mahal Listesi Oluşturma
 • Birim fiyatı yayınlanmamış pozların fiyatının belirlenmesi
 • Önceki yılın fiyatını kullanma
 • Analizden yayınlanmış fiyatı kullanma
 • Aktif pozu başka pozla değiştirme
 • Enterpolasyonla Fiyat Hesabı
 • Birim Fiyatları Katsayı İle Güncelleme
 • Rayiç Fiyatlarının Belirlenmesi
 • İnşaat Pozları
 • Kar Yüzdesi Değiştirme
 • Analiz Fiyatı
 • Elle Fiyat Girişi
 • Tesisat Pozları
 • Malzeme Bedeli
 • Montaj Bedeli
 • Rapor Türü ve Yazdırma Ayarları
 • Poz No Basılmasın
 • İş Grubu Bazlı Raporlama
 • Aktarmasız Analizlerin Kullanılması
 • Sıralı Analiz Girdileri (%3 - %15 Kontrolü)
 • Aşırı Düşük Raporları
 • Fiyat Farkı Ağırlık Katsayıları Hesabı
 • Maliyet Analizi

II. BÖLÜM 

 • Anahtar Teslim Götürü Bedel Hakediş Yönetemleri
 • Mukayeseli Keşif Hesap Şekli
 • Yaklaşık Maliyeti Hakedişe Aktarma (Modüller Arası Miktar Aktarma)
 • Pozların Sözleşme Fiyatlarının Girilmesi (Teklif Birim Fiyatlı İşlerde)
 • İlk Sözleşme Pozu ve Yeni İmalat Pozu
 • Seçerek Poz Ekleme
 • Fiyat Farkı Hesabı Üzerindeki Etkisi
 • Yıllık Ödenek Miktarı
 • Yıllık İş Programı
 • Fiyat Farkı Ayarları
 • Metraj
 • Demir Metrajı
 • Profil Metrajı
 • Tesisat Metrajı
 • Hafriyat Metrajı
 • Ataşman Defteri(Çizimli Ataşman)
 • Tutanaklar
 • Seçerek Poz Ekleme
 • Miktar / Pursantaj / Gerçekleşme Yüzdesi Girişi
 • Nakliye Metrajı (Teklif Birim Fiyatlı İşlerde)
 • Yeşil Defter Raporu
 • Yapılan İşler Listesi ve İcmal
 • Revize Birim Fiyat Hesabı (Teklif Birim Fiyatlı İşlerde)
 • Ön Kapak
 • Dizi Pusulası
 • Hakediş İcmali
 • Geçici Kabul Kesintisi
 • Revize Birim Fiyat Kesintisi (Teklif Birim Fiyatlı İşlerde)
 • Arka Kapak
 • Kesinti ve Mahsuplar
 • Excel Kaşesi
 • Fiyat Farkı Hesabı
 • Hakediş Özeti
 • Hakediş Raporları
 • Anahtar Teslim Götürü Bedel İşlerde
 • Teklif Birim Fiyatlı İşlerde

III. BÖLÜM 

 • Metraj Birleştirme Seçenekleri ve Metraj Seçimi
 • Kesin Hesap Metrajı
 • Metraj
 • Profil Metrajı
 • Demir Metrajı
 • Tesisat Metrajı
 • Ataşman
 • Tutanak
 • Yeşil Defter
 • Metra İcmali
 • Yapılan İşler Listesi
 • Revize Birim Fiyat Hesabı
 • Fiyat Farkı Hesabı
 • Hakediş Kapakları
 • Hakediş Özeti
 • Kesin Hesap Fişi
 • Kesin Hesap Raporları
 • Proje Bilgileri ve Ayarlar
 • Pozların Sürelerini Belirleme
 • Başlangıç ve Bitiş Tarihi Girerek
 • Gün Sayısı Girerek
 • Çubuk Diyagramda Düzenleme
 • İş Programı Rapor
 • Rapor Değişkenleri
 • Gant Grafiği Raporu
 • AMP'den Çizim Programlarına Poz Aktarımı
 • Çizim Programlarından AMP'ye Poz ve Metraj Aktarımı
 • Yaklaşık Maliyet Alma
 • Poz ve Metraj Alma
 • Metraj Alma
 • Sözleşme Miktarları ve Pursantajları/Fiyatları Alma
 • Birim Fiyat Kitabına Poz Aktarma
 • Proje Yedekleme ve Yedekten Proje Açma
 • Bir Projenin Kopyasını Çıkarma
 • Başka Projeden Bilgi Alma
 • Otomatik Hakediş
 • Sözleşme Miktarlarını Hakedişe Dönüştürme
 • Projeye Özel Pozları Kitaba Kopyalama
 • Proje Özetleme

Eğitim sonunda kursiyerlerimiz AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet programı üzerinde genel bir hakimiyete sahip olmaktadır. Ayrıca katılımcıların pratikte karşılaştıkları sou ve sorunlar cevaplanmaktadır.

Ücret ve Koşullar

Eğitim Süresi: 1 Gün
Eğitim Saatleri: 09:30 – 16:30 Arası
Eğitim Yeri: Ankara AMP Akademi Eğitim Salonu
Kontenjan: 20 Kişi (Öğrenci kontenjanı 2 kişi)
Ücret: 200 TL + KDV (Kişi Başı)
İskonto: Üniversite öğrencilerine %50 (Doktora öğrencileri hariç), mevcut kullanıcılarımıza %10

Ayşe İNDERE
AMP Akademi Yönetmeni
0216 346 87 99 - 0532 120 59 24
aysei@ampyazilim.com.tr 


Eğitim Tarih ve Saatleri
22.11.2018 09:30 - 16:30