Tamamlanmış Eğitimler

Firmalar için Online EKAP Eğitimi

Bu eğitim tamamlanmıştır.
Eğitim Hakkında Ön Bilgi
Firmalara Özel Online EKAP Eğitimi AMP Akademi’de, İhalelerde 1 adım önde olmak ve kazanmak için bu eğitim kaçmaz!

Eğitimin İçeriği ve Programı

Eğitimizmizde, ihalelerin elektronik ortamda e-ihale yöntemi ile yapılmaya başlanması ile birlikte daha çok kullanılmaya başlanan EKAP modülleri ve son dönemde firmalar için EKAP üzerinden yapılması zorunlu olan düzenlemeler ile birlikte gerçek ve tüzel kişiliklerin EKAP kayıt sürecinden başlayarak tüm modüller detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

Eğitimde Hangi Konular Anlatılacak?

EKAP kayıt işlemleri 

 • Gerçek Kişi Kaydı
 • Tüzel Kişilik Kaydı 
 • Anonim Şirketlere İlişkin Özel Durumlar

EKAP Anasayfa Tanıtımı

İhale İşlemleri 

 • İhale Arama İşlemleri
 • Doğrudan Temin Arama
 • İhale Dokümanı İndirme
 • Doküman İndirme Tutanak Çıktısı
 • İhale Bilgilerim (İhale dokümanı indirilen)
 • İhale Bilgilendirme Servisi işlemleri
 • İstekli Belge Yükleme ve Görüntüleme

İlan Arama İşlemleri

 • Ön İlan Arama
 • İhale İlanı Arama
 • Düzeltme İlanı Arama
 • İptal İlanı Arama
 • Sonuç İlanı Arama
 • İstisna/Kapsam Dışı İhale İlanları
 • Günlük Yayımlanan İlanlar

Yeterlik Bilgileri ve Sunulmayacak Belgeler Tablosu İşlemleri

 • Vekaletname Bilgileri
 • Ortaklar/Üyeler/Kurucular ile Yöneticilere Ait Bilgiler
 • Geçici Teminat Mektubu /Kefalet Senedi
 • Bilanço Bilgileri (Yeterlik Değerlendirmesine Esas Alınması İstenen Yıllar)
 • İş Hacmi Bilgileri
 • Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (Hizmet alımı)
 • Nakit Teminatlar
 • EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi
 • EKAP’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi
 • Mezuniyet Belgesi
 • Ortaklık Tespit Belgesi
 • Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi
 • İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer Belgeler(varsa) (Hizmet alımı)
 • Yerli Malı Belgesi (Mal alımı)
 • Kapasite Raporu (Hizmet alımı)
 • Diğer Belgeler

Teklif İşlemleri

 • Elektronik Eksiltme
 • Elektronik Eksiltme İmza Yetkilisi Tanımlama
 • Elektronik Teklif (e-İhale / e-Münferit)
 • E-Teklif Hazırlama/Gönderme
 • Durum İzleme Ekranı
 • E-Tekliflerim
 • Fiyat Dışı Unsur Bilgi Giriş İşlemleri
 • E-Teklif Hazırlama/Gönderme
 • E-İmza Geçerlik Kontrolü
 • Doğrudan Temin E-Fiyat Teklifi Verme İşlemleri

Sözleşme Öncesi

 • EKAP İhalesi Çevrimiçi Tahsilat Sorgulama

Sorgulama İşlemleri

 • Kurul Kararları(Uyuşmazlık/Düzenleyici/Mahkeme)
 • İtirazen Şikayet Başvurusu Sorgulama
 • Kamu İhale Bülteni Arşivi (PDF) / İndirme
 • Kurul Karar Tutanakları
 • Sözleşme Devri Sorgulama (Firma)
 • Sunulmayacak Belgeler Listesi
 • Takasbank Teminat İşlemleri
 • İş Deneyimini Gösteren Belgeler

Katılım ve Yeterlik Belgesi Sorgulama

 • Bilanço / Gelir Tablosu Sorgulama
 • Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi Sorgulama
 • Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi Sorgulama
 • Türk Akreditasyon Belgesi Sorgulama
 • Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama
 • Petrol Piyasası Lisans Bilgileri Sorgulama
 • LPG Piyasası Lisans Bilgileri Sorgulama
 • Yerli Malı Belgesi Sorgulama
 • Vekaletname / Azilname / İstifaname Sorgulama
 • Ticaret Sicili Bilgileri Sorgula
 • Adli Sicil Bilgisi Sorgulama

Tebligat İşlemleri

 • Tebligatlarım
 • İtirazen E-Şikayet Bedeli İadesine İlişkin Tebligatlarım

Platform İşlemleri

 • Kullanıcılar
 • Rol Atama
 • İmza Yetkilisi Evrak Takibi
 • Gerçek/Tüzel Kişi Bilgileri Güncelleme
 • Yetkili Ekleme/Güncelleme
 • Kullanıcı Ekleme
 • İmza Yetkilileri ve Avukatlar Listesi
 • EKAP'a Kayıtlı Gerçek/Tüzel Kişilerin Detaylı Bilgi Girişi
 • Ajanda
 • Yasaklı Sorgulama
 • Kullanıcı Anketleri

E-şikayet ve E-itirazen Şikayet İşlemleri

İtirazen Şikayet Başvuru Bedeli İade Talebi İşlemleri

İhalelerde Sunulacak Belgelerin EKAP’a Yüklenmesi (Entegrasyonu olmayan belgeler)

EKAP’a Yüklenen Belgelerin Elektronik İhalelerde Kullanılması

Kesin Teminat Mektuplarının Elektronik Ortamda Sunulması Zorunluluğu

Soru-Cevap Bölümü
 

Ücret ve Koşullar

 • Eğitimimiz firmaların genel katılımın açık veya talep üzerine firmaya özel yapılmaktadır.
 • Kişi başı ücreti 4500 TL+KDV dir.
 • Eğitim Süresi: 1 Gün
 • Online eğitimlerimize katılım için eğitimi mağazamızdan satın almanız veya havale olarak ödeme yapmanız gerekmektedir.
 • Online eğitimlerimiz canlı sunum  olarak gerçekleşeceği için toplantı salonunda yapılan eğitimlerimizden farksızdır.
 • Online 1 saatlik interaktif oturumlar şeklinde gerçekleştirilecek ve oturumlar arasında 15 dakikalık aralar verilecektir.
 • Eğitim sonunda katılımcılarımıza zaman ayrılarak özel soru oturumunda sorular yanıtlanacaktır.
 • Kayıt yaptırdığınız online eğitime katılmamanız halinde telafisi mümkün olmayacaktır.

Detaylı Bilgi için eğitim danışmanımız Ayşe İNDERE 'yi arayabilirsiniz.
Tel : 0850 255 60 60
Cep : 0532 1205924
E-Posta :aysei@ampyazilim.com.tr

 


Eğitim Tarih ve Saatleri
30.04.2024 10:00 - 16:30