Yayınlar

Hap bilgilerle Uygulamalı Elektronik İhale

Kitap Yazarı  : İnşaat Y. Mühendisi Orhan Özyurt
Basım Yılı  : 2022
Sayfa Sayısı  : 200
Yayın Evi  : AMP Akademi Yayınları

 

Yazar İnşaat Yüksek Mühendisi Orhan ÖZYURT tarafından hazırlanan kitapta, Elektronik ihale yapacak olan İdareler ve elektronik ihaleye teklif verecek olan gerçek veya tüzel kişiler için, ihale hazırlık, e-tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi süreçleri ile sözleşmenin imzalanması aşamasına kadar olan elektronik ihale işlemleri; ilgili mevzuatları ile Kamu İhale Kurulu kararları ve EKAP ekran görüntüleri (renkli) ile ele alınmıştır.

Alanında benzersiz olan kitabımız mevzuattan çok işin uygulama tarafına odaklanılarak hazırlanmıştır. 

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları;

BİRİNCİ BÖLÜM

Giriş

 • Kamu harcama yönetim sistemi nedir?
 • Kamu alımları nedir?
 • İhale Nedir?
 • Kamu Alımları/İhale Süreçleri;
 • İhale Hazırlık Süreci İşlemleri; (İdare, İstekli Olabilecekler/Aday)
 • İhale Süreci İşlemleri (İdare, İstekli ve Kamu İhale Kurumu)
 • Sözleşme Yönetimi Süreci (İdare ve Yüklenici)
 • Kamu İhale Mevzuatı

Elektronik İhalede Kavramlar

Elektronik İhalenin Amacı

Elektronik İhale Mevzuatı

 • Elektronik İhale Yönteminde Yasal Dayanak
 • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 • Elektronik İhale Zorunluluğu

İKİNCİ BÖLÜM

Elektronik İhale Süreçleri

 • İdareler Tarafından EKAP Üzerinden Gerçekleştirilecek İşlemler
 • İhale Hazırlık Süreci İşlemleri
 • İhale Komisyonu EKAP İşlemleri;
 • İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması;
 • İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi
 • İhale Hazırlık Süreci Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) İşlemleri;
 • İhale Hazırlık Süreci EKAP İşlem Adımları;
 • İhale Hazırlık Süreci EKAP İşlemleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İstekliler Tarafından E-Tekliflerin Hazırlanması ve Gönderilmesi

 • İhale Dokümanının Görülmesi ve EKAP Üzerinden İndirilmesi
 • Gerçek ve Tüzel Kişilerin EKAP Bilgilerinin Eksiksiz, Doğru ve Güncel Olması
 • E-tekliflerin hazırlanması ve sunulması
 • İstekliler Tarafından Elektronik Ortamda Sunulacak Belgeler
 • Geçici Teminat
 • Elektronik İhalelerde Geçici Teminat
 • E-Tekliflerin Hazırlanması ve Gönderilmesi EKAP İşlemleri
 • E-tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması EKAP İşlem Adımları;
 • E-tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması EKAP Ekran Görüntüleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Komisyonu Tarafından E-Tekliflerin Açılması Ve Değerlendirilmesi

 • E-tekliflerin Açılması (I. Oturum)
 • Birinci Oturumda Düzenlenecek Tutanaklar
 • Yaklaşık Maliyetin Açıklanması/Açılması
 • Birinci Oturum İhale Tarihinde Mesai Saatleri İçerisinde Tamamlanmalıdır.
 • E-tekliflerin Değerlendirilmesi (II. Oturum)
 • Aşırı Düşük Teklifler
 • İhalenin Karara Bağlanması
 • Tevsik Edilen Belgelerdeki Bilgi Eksikliklerinin Tamamlatılması
 • Yeterlik Bilgileri Tablosu Değerlendirmesi
 • Yasaklılık Teyit İşlemleri
 • EKAP işlem adımları
 • Birinci Oturumda E-tekliflerin EKAP Üzerinden Açılması Ekran 
 • Kapalı Oturuma Başlamadan Yasaklılık Teyitlerinin Alınması
 • Kapalı Oturumda E-tekliflerin EKAP Üzerinden Değerlendirilmesi Ekran Görüntüleri
 • Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Tebligat

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhalenin Sonuçlandırılması

 • İhale Kararının Onaylanması veya İptali
 • Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi
 • Sözleşmeye Davet
 • İhale Üzerinde Kalan İstekli ile Sözleşme İmzalanamaması
 • Sözleşmenin İmzalanması Aşamasında Kesin Teminat
 • Sonuç Bildirimleri/Sonuç Formu Gönderme İşlemleri
 • İhalenin Sonuçlandırılması EKAP Ekran Görüntüleri
 • İhale Komisyon Kararı Oluşturma
 • İhale Yetkilisi Onayı İşlemleri
 • Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi
 • Sözleşmeye Davet Yapılması
 • Sonuç Bildirimleri/Sonuç Formu Gönderme İşlemleri

ALTINCI BÖLÜM

Bildirim ve Tebligat Esasları

 • İdare Tarafından EKAP Üzerinden Yapılacak Tebligat İşlemleri
 • İdare Tebligat EKAP İşlem Görüntüleri
 • Gerçek veya Tüzel Kişilerin EKAP Üzerinden Gelen Tebligat Kontrol İşlemleri
 • Gerçek veya Tüzel Kişilerin Tebligat Görüntüleme EKAP İşlemleri
 • Elektronik İhaleleri Fiziki Ortamda Gerçekleştirilen İhalelerden Ayıran Temel Özellikler
 • Elektronik İhalelerde İhale İşlem Dosyası
 • İhale uygulama yönetmeliklerine göre ihale işlem dosyası
 • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği