Makaleler

Personel Hizmet Alımı Hakediş Düzenleme Eğitimi Nedir? Önemli noktalar nelerdir?

Personel hizmet alımı hakedişi nasıl düzenlenir? Hakedişle ilgili işlemler nasıl takip edilir? Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi sunan Personel Hizmet Alımı Hakediş Düzenleme Eğitimi, 13 ana başlığa ayrılmıştır.

Sözleşmesi imzalanmış ve hizmet alımına başlanılan işin, yapılan hizmet miktarı karşılığında yükleniciye ödenecek ücretin hesaplanması oldukça önemlidir. Herhangi bir hataya mahal vermemek için işi tüm detaylarıyla bilmek gerekmektedir. Personel Hizmet Alımı Hakediş Düzenleme Eğitimi kapsamında; yüklenici firma tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatı, yıllık izin, fazla mesai, bordro, asgari geçim indirimi, engelli-emekli durumu, bankaya yatırılacak ücretleri, gelir vergisi takibi vs. işlemlerin nasıl takip edileceğine yönelik süreçler anlatılmaktadır.

 

Personel Alımı Hakediş Düzenleme Eğitimi sonunda, yüklenici firma tarafından çalıştırılan işçilerle ilgili birçok hesaplamayı yapabilecek pozisyona geleceklerdir. Son aşamada, hatasız olarak hakediş dosyasını hazırlayabileceklerdir. Bu hesaplamaların doğru yapılması, süreç boyunca sıkıntı yaşanmasının önüne geçeceği için son derece önemlidir.

 

Personel Hizmet Alımı Hakedişi Eğitimi Hakkında

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki personel hizmet alımları hakediş sürecinde yaşanan sorunlar mevzuat dayanakları ile birlikte ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Eğitim içeriğinde; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları, personel puantajı, personel özlük dosyaları, hizmet alımları fiyat farkı hesabı, toplu iş sözleşmesinden kaynaklı fiyat farkı hesabı, emekli ve engelli personellerin çalıştırılması halinde dikkat edilecek noktalar, kıdem tazminatı hesaplama, yıllık izin takibi ve dilekçesi, asgari geçim indirimi hesaplama, zorunlu BES kesintisi, icra ve nafaka kesintisi, brüt ve net ücret, yemek istisna hesabı, personel hizmet alımları hakediş süreçleri gibi personel hizmet alımları hakediş dosyasında bulunması gereken tüm raporlar yer almaktadır. Bu başlıkların ayrıntılı olarak incelendiği AMP Akademi Personel Hizmet Alımı Hakediş Düzenleme Eğitimi sonunda, kursiyerlerin bu ana başlıklarla ilgili temel bilgiye sahip olması beklenmektedir.

 

Sektörde AMP Akademi Farkı

 

AMP Akademi'yi diğer kamu eğitim ve danışmanlık hizmeti veren firmalardan ayıran en önemli tarafı, alanında en iyi konumda bulunan Kamu İhale Mevzuatı uzmanları ile çalışmasıdır. Bunun yanı sıra hem teorik hem de uygulamalı dersler vererek konuyu pekiştirir ve akılda kalmasını sağlar. Adını sektörde duyurmuş, kitapları bulunan ve yüzlerce seminer vermiş mevzuat uzmanları ve eğitimcilerle çalışmayı ilke edinen AMP Akademi, bu anlamda kamu kurum ve özel sektör firmalarının odağında yer almaktadır. Kurs ve seminerler, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre iş yapan kamu kurumları ve bunların yüklenicileri için uygundur. Bununla birlikte, özel sektörde iş yapan firmaların teklif ve hakediş departmanları da AMP Akademi eğitimlerine katılabilirler.

Personel Hizmet Alımı Hakedişi Düzenleme Eğitimini satın almak ve detaylı incelemek için tıklayın.

Personel Hizmet Alımı Hakedişi Düzenleme Yazılımımız AMP MAH Programını incelemek için tıklayın.

AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programını incelemek için tıklayın.

Konu ile ilgili örnek uygulamaların anlatıldığı makalelerimizi inceleyin:

Personel Taşıma, Servis Hizmet Alımı Hakedişi Nasıl Yapılır? Örnek Hakediş Uygulaması

Temizlik Personeli Hizmet Alımı Hakedişi Nasıl Yapılır? Örnek Hakediş Uygulaması

Yemek Alımı, Servisi ve Servis Sonrası Hizmetleri Hakedişi Nasıl Yapılır? Örnek Hakediş Uygulaması