Tamamlanmış Seminerler

Taşeron Düzenlemesi (696 Sayılı KHK) Eğitim Semineri

Bu eğitim tamamlanmıştır.
Seminer Hakkında Ön Bilgi
Taşeron düzenlemesiyle (696 Sayılı KHK) gelen yeni sistem ve geçiş döneminde yapılması gereken işlemler; Kamu İhale Mevzuatı ve İş Hukuku açısından masaya yatırılıyor. Konularının duayeni iki uzman kurumların soru ve sorunlarını çözüme kavuşturuyor

Seminerin İçeriği ve Programı

Bu seminerin amacı, 24 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan 696 sayılı kanun hükümünde kararname ile getirilen Taşeron İşçi düzenlemesi ile kamu kurumlarının yeni sistem ve geçiş döneminde yapması gereken işlemleri detaylı bir şekilde örneklerle açıklamaktır. Soru ve sorunlar Kamu İhale Mevzuatı ve İş Hukuku açısından masaya yatırılıyor. Eğitim semineri; Kamu İhale Mevzuatı uzmanı Yaşar GÖK ve İş Kanunu, Taşeron ve SGK Mevzuatı Uzmanı Mahmut ÇOLAK tarafından verilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca hali hazırda ihale edilmiş işlerin nasıl çözümleneceği, işçilerin nasıl kadroya alınacağı detayları ile çözüme kavuşturuluyor.

Seminerimizin konu başlıkları şu şekildedir.

A. Kamu İhale Mevzuatını İlgilendiren Hükümler

 • Yeni sistemde ihale yoluyla karşılanması mümkün olmayan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının kapsam ve niteliği
 • “Hizmet alım sözleşmesi kapsamında niteliği birbirinden farklı hizmet türlerinin bulunması halinde personel çalıştırılmasına dayalı olup olmama yönünden yapılacak değerlendirme her hizmet türü için ayrı ayrı yapılır.” hükmünün anlam ve sonuçları
 • Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerinin durumu
 • 233 sayılı KHK kapsamındaki KİT ve Bağlı Ortaklıklarının yapacakları PÇDHA ihaleleri
 • İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin PÇDHA işlerini kendi şirketlerine gördürmelerinde izlenecek yöntem ve esaslar
 • Mevcut şirketi bulunmayan mahalli idarelerin durumu
 • Geçiş dönemi sonunda feshedilmiş sayılan sözleşmelerin tasfiye süreci, yükleniciye tazminat ödenme şartları ve ödenecek tazminatın hesaplanma yöntemi
 • Bünyesinde personel çalıştırılmasına dayalı olmayan kısımlar da bulunan sözleşmelerde iş eksilişi yapılarak sözleşmenin sürdürülmesi, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kısmı için yükleniciye tazminat ödenmesi
 • Feshedilen sözleşmeler kapsamında fiilen kullanılmakta olan taşınırlar ile tüketim malzemelerinin satın alınması veya kiralanmasında izlenecek yöntem
 • Mevcut sözleşmelerin geçiş dönemi tamamlanıncaya kadar uzatılmış sayılmasının anlam ve sonuçları
 • Mevcut yüklenici ile sözleşmeye devam edilememesi halinde, geçiş işlemine kadarki süreye ilişkin ihtiyaçların, parasal limit sınırlamasına tabi olmaksızın 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre doğrudan temin suretiyle karşılanması
 • Diğer ilgili hususlar
 • Soru - cevap

B. İş Ve Sosyal Güvenlik Hukukunu İlgilendiren Hükümler

 • TAŞERON SÜRECİNİN TAMAMLANMASINA KADAR OLAN DÖNEM

 • Kapsama girecek personel tespitinin yapılması
 • Kapsama girecek personelde aranan şartlar ve bu şartların sağlanıp sağlanmadığının incelenmesi
 • Sınavın gerçekleştirilmesi
 • Sınavda başarılı olanların daimi kadroya alınması
   
 • TAŞERON SÜRECİNİN TAMAMLANMASINDAN SONRAKİ DÖNEM

 • Özlük dosyalarının oluşturulması
 • İş kanunu uygulamaları konusunda bilgi verilmesi
 • Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu uygulamaları konusunda bilgi verilmesi
 • Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu uygulamaları konusunda bilgi verilmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği kanunu uygulamaları konusunda bilgi verilmesi
 • Diğer ilgili hususlar
 • Soru - cevap

Eğitimin Yeri

Seminerimiz İstanbul Anadolu yakasında Sabiha Gökçen havalanına yakın, trafikten uzak Miracle İstanbul Asia Hotel'in Beykoz salonunda düzenlenecektir.

Ücret ve Koşullar

Eğitim Süresi: 1 Gün
Eğitim Saatleri: 09:30 – 16:30 Arası
Eğitim Yeri: Miracle İstanbul Asia Hotel'in Beykoz salonu
Kontenjan: 120 Kişi
Ücret: 395 TL + KDV (Kişi Başı)
Seminer ücretine; seminer alanındaki ikramlar ve öğle yemeği dahildir.

Gökçe ALTINTAŞ
Eğitim Seminer Hizmetleri Sorumlusu
0216 346 87 99 - 0532 120 59 24
gokcea@ampyazilim.com.tr


Seminer Tarih ve Saatleri
08.02.2018 09:30 - 16:30