Yayınlar

Yüksek Fen Kurulu Kararları

Yüksek Fen Kurulu Karar Ve Görüşler Kitabı (2021 Güncel Baskı)

Kitap Yazarı  : Yüksek Fen Kurulu
Basım Yılı  : 2021
Sayfa Sayısı  : 428
Yayın Evi  : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanunu kapsamında gerçekleştirilen yapım sözleşmelerinin uygulama sürecinde yüklenici firma ile idare arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yüksek Fen Kurulu yetkilidir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yüksek Fen Kurulu tarafından yayınlanan “Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşler” kitabında yapım işleri sözleşmeleri uygulanması sürecinde yaşanan ve yargılama veya Sayıştay incelemesine konu edilmemiş;

 • Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti
 • İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki uyumsuzluk
 • İş programı ihtilafları
 • Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması
 • Sürenin uzatılması ve ödenek aktarılması
 • Geçici ve kesin kabul işlemleri
 • Gecikme halinde uygulanacak cezalar
 • Yaptırılabilecek ilave işler ve iş eksilişleri

Konularına ilişkin örnek karar ve görüşler yer almaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yüksek Fen Kurulu tarafından yayınlanan bu eserde; sözleşme anlaşmazlıklarının çözümüne ilişkin Yüksek Fen Kurulu tarafından verilen karar ve görüşler örnekleriyle beraber bulunmaktadır.

2021 düzeltilmiş güncel baskısıdır.

Güncel konulara ışık tutacak bu karar ve görüşler tarih sırasına göre okuyuculara sunulmuştur.

Bu eserde Yüksek Fen Kurulu karar ve görüş örneklerine ilave olarak;

 • 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Kararnamenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı ile ilgili sayfaları,
 • Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışma Usul ve Esasları hakkında Yönetmelik,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği,
 • İl ve ilçelere göre “Havanın Fen Noktasından Çalışılmaya Uygun Olmayan Devresi” hakkındaki 2018/12 No.lu Genelge,
 • Yapım işleri hakkındaki 2013/38 No.lu Genelge

gibi içerikleri kapsamaktadır.